Checklista2018-03-12T20:01:21+01:00

Checklista

Skall du leverera tryckoriginal till mig och arbetar med Adobe’s produkter ser jag gärna att du tänker på…

…att arbetsfärgrymden du arbetar i stämmer överens med mina rekommendationer
CMYK i ICC profilen ISO Coated_v2 och RGB i ICC profilen Adobe RGB 1998. Det enklaste är att du ställer in färginställningarna i dina program du jobbar i till ”Prepress (Europa) 3”

…att arbeta med högupplösta bilder
Vid tryck rekommenderas helst en upplösning på minst 200 DPI.

…att arbeta med utfall
När bilder, tonplattor eller annan grafik skall täcka hela trycksakens yta är det viktigt att lämna utrymme för ev. skärning mm. Detta kallas ”utfall”, eller ”bleed” på engelska. Använder du min PDF-förinställning är detta redan inställt för själva exporten, men det måste även göras i skapandet av originalet för att det skall finnas något att ”ta av”. Vad utfall gör är att ta med några extra millimeter (oftast 3 mm) på varje sida och definiera slutformatet med skärmärken, och om det inte finns något utanför arkets kant i originalet förblir det alltså vitt. Klicka här för att se exempel.

…att använda vektorgrafik på rätt ställen
Vektorgrafik bygger på matematik och med det kan skalas utan att förlora kvalitet. Det är oftast att föredra när det gäller logotyper, symboler, lättare grafik mm.

…att rastrera komplicerade/stora illustrationer, kartor eller ritningar
Som sagt i tidigare punkt har vektorgrafik sin plats och är i många fall att rekommendera. Men när det blir för många lager eller effekter blir de ofta tunga och svårtolkade. Det kan i sin tur leda till problem vid tryck så därför rekommenderas att spara dessa som rastrerade ”bilder” istället.

…att arbeta i uppslag är OK, men…
Att arbeta i uppslag är OK, men är din trycksak mer än fyra sidor vill jag ha ditt original sida för sida.

…att när ditt original är färdigt exportera till PDF på rätt sätt
För att jag ska kunna garantera bästa möjliga kvalitet och funktionalitet behöver den PDF-fil du skickar vara av versionen PDF/X-1a: 2003, med CMYK i ICC profilen Fogra 39. PDF/ X står för PDF Exchange och är en standard för utbyte av tryckoriginal.