ICC-profiler

Här kan du ladda ner mina ICC-profiler och JobOptions för att skapa PDF-filer:
Ladda ner ICC & JobOptions här


Läsa in PDF-förinställningar (.joboptions) i InDesign
Kommandot ”Läs in” är praktiskt om du vill läsa in PDF-förinställningar som någon har skickat till dig eller när du vill läsa in PDF-förinställningar från InDesign.

  1. Välj Arkiv > Adobe PDF-förinställningar > Definiera.
  2. Klicka på Läs in och välj den .joboptions-fil du vill läsa in.

.joboptions-filen kopieras till mappen Settings där alla nya PDF-förinställningar sparas.

Installera ICC-profil i Photoshop
  • I Windows högerklickar du på en profil och väljer sedan Installera profil. Du kan också kopiera profilerna till mappen WINDOWSsystem32spooldriverscolor.
  • I Mac OS kopierar du profiler till mappen /Bibliotek/ColorSync/Profiles eller /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/ColorSync/Profiles. När du har installerat färgprofiler startar du om Adobe-programmen.