Utfall i InDesign

Utfall underlättar skärningen så att det inte försvinner något av dokumentformatet.
Det är viktigt att ”dra ut” bilder och tonplattor utanför själva dokumentformatet för att kunna få till utfall.
Gör sedan inställningarna enligt bilderna när du ska skapa PDF-filen, så kommer det att bildas ett utfall.
Lycka till!